Menu Zavřeno

ČINNOST FIRMY

Certifikát Bronislava Hánělová II

V současné době spravujeme více než 320 nemovitostí (jedno i vícevchodových), ve vlastnictví fyzických osob, společenství vlastníků a bytových družstev i komerční objekty s nebytovými prostory. Klientům poskytujeme komplexní servis, který zahrnuje vedení účetnictví, administrativně správní činnosti, služby související s provozem, údržbou a opravami objektů, dále zprostředkujeme stavebně inženýrskou činnost a investiční poradenství včetně návazných služeb. Účastníme se schůzí pořádaných našimi klienty jak v jejich objektech, tak v případě potřeby v prostorách naší provozovny. Naším cílem je co nejvyšší míra individuální péče a snaha maximálně vyhovět klientům v jejich požadavcích na zajištění správy jejich nemovitostí včetně maximální informovanosti.