Menu Zavřeno

PRÁVNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ

  • evidence a vymáhání pohledávek – návrhy na podání žalob, zahájení exekucí či jiné formy vymáhání pohledávek
  • kontrola insolvenčního rejstříku
  •  zastupování klienta v jednání s třetími osobami, zastupování v soudních sporech
  • uzavírání smluv týkajících se provozu nemovitosti, kontrola jejich plnění, reklamace při jejich nedodržování, vymáhání případných sankcí a penalizací
  • vedení evidence představitelů klienta a jejich aktualizace v obchodním či jiném rejstříku
  • svolávání a organizace jednání orgánů klienta
  • jednání s pojistitelem majetku klienta

Časová specifikace