Menu Zavřeno

co nabízíme?

Klientům poskytujeme komplexní servis, který zahrnuje vedení účetnictví, administrativně správní činnosti, služby související s provozem, údržbou a opravami objektů, dále zprostředkujeme stavebně inženýrskou činnost a investiční poradenství včetně návazných služeb. Účastníme se schůzí pořádaných našimi klienty jak v jejich objektech, tak v případě potřeby v prostorách naší provozovny. Naším cílem je co nejvyšší míra individuální péče a snaha maximálně vyhovět klientům v jejich požadavcích na zajištění správy jejich nemovitostí včetně maximální informovanosti.

Spokojenost klientů
4.6/5