Menu Zavřeno

standardní účetnictví

Rozsah poskytovaných služeb správy nemovitostí

 • standardní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence příjmů a výdajů
 • vedení evidence spoluvlastníků, nájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek ( garáží, garážových stání ) a pozemků
 • pravidelné měsíční vyúčtování provozních nákladů
 • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad
 • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur vč. spravování provozního účtu nemovitosti
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona, vč. přípravy podkladů pro podání výpovědi z nájmu
 • příprava podkladů pro zastupování zájmu vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti

Časové specifikace

 • úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
 • v případě potřeby lze sjednat termín schůzky kdykoliv během pracovních dnů
 • samozřejmostí je řešení náhlých a naléhavých situací kdykoliv bez ohledu na denní dobu 
 • v případě havarií zajistíme potřebnou součinnost v co možná nejkratším termínu