Menu Zavřeno

administrativní služby

  • finanční přehled (přehledné zpracování bankovního výpisu) je doručován všem vlastníkům, nebo spoluvlastníkům do poštovní schránky každý měsíc
  • předpis plateb, jež je součástí Rozpisu plateb, je taktéž v tištěné formě doručen každému spoluvlastníkovi
  • zajištění vzniku právnické osoby, sepsání stanov, prezenční listiny, zápisu ze schůze výboru o volbě předsedy a místopředsedy
  • jednání s notářem, Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem a finančním úřadem
  • dle potřeby se účastníme schůzí a jednaní spoluvlastníků nemovitostí 1x ročně.
  • je-li to žádoucí, poskytneme prostory pro konání schůze v naší provozovně

Časová specifikace

  • úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
  • v případě potřeby lze sjednat termín schůzky kdykoliv během pracovních dnů
  • samozřejmostí je řešení náhlých a naléhavých situací kdykoliv bez ohledu na denní dobu 
  • v případě havarií zajistíme potřebnou součinnost v co možná nejkratším termínu