Menu Zavřeno

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB

Rozsah poskytovaných služeb správy nemovitostí

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství, údržba zelených ploch
 • zajištění provedení a kontroly odečtu poměrových, hlavní i podružných měřidel
 • zajištění havarijní služby v řemeslech /voda, plyn, elektro apod.
 • zajištění revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • zajišťování znaleckých a odborných posudků
 • vypracování dlouhodobého harmonogramu údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace nemovitosti
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů, bytech, nebytových prostorách dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • zprostředkování přípravy stavební zakázky – průzkum trhu, specifikace podkladů, analýza rozsahu požadovaných činností
 • zprostředkování návrhu stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
 • zprostředkování vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • zprostředkování vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem se souhlasem majitele
 • zprostředkování zajištění stavebně technického dozoru
 • zprostředkování zajištění kolaudačního řízení

Časová specifikace

 • úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
 • v případě potřeby lze sjednat termín schůzky kdykoliv během pracovních dnů
 • samozřejmostí je řešení náhlých a naléhavých situací kdykoliv bez ohledu na denní dobu 
 • v případě havarií zajistíme potřebnou součinnost v co možná nejkratším termínu